Strona Miasta Wągrowiec Biuro Obsługi Mieszkańca Biuletyn Informacji Publicznej
Multimedia - Książki

pdficon   Pobierz pełny wykaz w jednym pliku (pdf)


okładka Adamski W.,
"Modelowanie systemów
oczyszczania wód",

Warszawa 2002
okładka Aichele D. i R.,
Schwegler A.,
Jakie to drzewo?,
Warszawa, szt.2
okładka Anders P.,
Puszcza Zielonka,
Poznań 2004.
okładka Anielek A.,
Chemiczne i
fizykochemiczne
oczyszczanie ścieków,

Warszawa 2002.
okładka Banaszak J.,
Wiśniewski H.,
Podstawy Ekologii,
Toruń 2003.
okładka Bar M.,
Jendrośka J.,
Prawo ochrony
środowiska. Podręcznik,

Wrocław 2005.
okładka Bartkiewicz B.,
Oczyszczanie
ścieków przemysłowych,

Warszawa 2007.
okładka Bartosz G.,
Druga twarz tlenu.
Wolne rodniki
w przyrodzie,

Warszawa 2006.
okładka Bell J., Treshow M.,
Zanieczyszczenia
powietrza a życie roślin,

Warszawa 2004.
okładka Bernaciak A.,
Gaczek W.,
Ekonomiczne Aspekty
Ochrony Środowiska,

Poznań 2002.
okładka Brown L.,
Gospodarka
ekologiczna
na miarę Ziemi,

Warszawa 2003, szt.2.
okładka Buszko- Briggs M.,
Okołów G.,
Płazy i gady Polski,
Warszawa 2002.
okładka Chłopek Z.,
Ochrona środowiska
naturalnego.
Pojazdy samochodowe,

Warszawa.
okładka Ciechanowicz- McLean J.,
Międzynarodowe prawo
ochrony środowiska,

Warszawa 2001.
okładka Craig J., Vaughan D.,
Skinner B.,
Zasoby Ziemi,
Warszawa 2003.
okładka Drzewa naszych lasów.
Zeszyt edukacyjny
do nauczania
podstawowego
.
okładka Dzwonkowski R.,
Minikompendium.
Przyroda polska.
okładka Edukacja ekologiczna
podczas lekcji
wychowawczych,

Kraków 2004.
okładka Eisenreich W.,
Handel A., Zimmer U.,
Rozpoznawanie roślin
i zwierząt. Praktyczny
przewodnik.
okładka Ekologia.
Atlas ilustrowany,

Wrocław 2006.
okładka Ekologia jej związki
z różnymi dziedzinami
wiedzy,

red. Kurnatowska A.,
Warszawa 2002.
okładka Ekologia jej związki
z róznymi dziedzinami
wiedzy medycznej,

red. Kurnatowska A.,
Warszawa 2001.
okładka Ekologiczne problemy
jakości wyrobów,

red. Adamczyk W.,
Kraków 2002.
okładka Europejski dialog
gmin wiejskich
o ochronie środowiska,

Poznań 2003.
okładka Europejskie parki
narodowe,

red. Włodarczyk-Gil K.,
Strzecha M.,
Warszawa 2007.
okładka Fabijański P.,
Parki narodowe,
Poznań.
okładka Fischer Z.,
Magomedow M.,
Ekologia krajobraz
energia,

Lublin 2004.
okładka Fundusze Unii
Europejskiej
dla przedsiębiorców

na inwestycje służące
ochronie środowiska,
Ministerstwo Środowiska.
okładka Fundusze Unii
Europejskiej dla
samorządów
na
inwestycje służące
ochronie środowiska,
Ministerstwo Środowiska.
okładka Gospodarka odpadami
na terenach wiejskich
,
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa 2005, szt.2.
okładka Gray W.,
Najwspanialsze
wyspy świata,

Warszawa 2007.
okładka Grocki R.,
Vademecum zagrożeń,
Warszawa 2003.
okładka Grodzińska- Kurczak M.,
Wybrane zagadnienia
ochrony środowiska.

Zeszyt ćwiczeń,
Kraków 1996.
okładka Górka K., Poskrobko B.,
Radecki W.,
Ochrona środowiska,
Warszawa 2001.
okładka Janiak I., Panajwe M.,
Wielka encyklopedia
krajoznawcza świata,

Poznań 2007.
okładka Jastrzębska G.,
Odnawialne źródła
energii i pojazdy
proekologiczne,

Warszawa 2007.
okładka Kalendarz
Biodynamiczny
2006.
okładka Kasprzak K.,
Ochrona pomników
przyrody. Zasady
postępowania
administracyjnego,

Poznań 2005.
okładka Kassenberg A.,
Sobolewski M.,
Zmiany klimatu.
Polityka i działania
na rzecz ograniczania
emisji gazów
szklarniowych
w Unii Europejskiej
i w Polsce,

Warszawa 2002.
okładka Katalog szkółek
2006

– Związek
Szkółkarzy Polskich.
okładka Kawicki A,
Florkiewicz E.,
Jendrasiak A.,
Procedura wydawania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

tom I.
okładka Kawicki A,
Florkiewicz E.,
Jendrasiak A.,
Procedura wydawania
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

tom II.
okładka Klimiuk E.,
Łebkowska M.,
Biotechnologia
w ochronie środowiska
,
Warszawa 2005.
okładka Kołaski W.,
Nasze środowisko.
Śmieci, czyli odpady,

Poznań 1994.
okładka Kompendium wiedzy
ekologii,

red. Strzałko J.,
Warszawa 2005.
okładka Kosińscy R. i M.,
Ilustrowana przyroda
świata. Rośliny
i zwierzęta wszystkich
kontynentów.
okładka Kośmider J.,
Mazur- Chrzanowska B., Wyszyński B.,
Odory,
Warszawa 2002, szt.2
okładka Kowal A.,
Świderka- Bróź M.,
Oczyszczanie wody,
Warszawa 2005,
szt.2.
okładka Kozłowski S.,
Ekologiczne problemy
przyszłości świata
i Polski,

Warszawa 1998.
okładka Kozłowski S.,
Ekorozwój.
Wyzwanie XXI wieku,

Warszawa 2002.
>okładka Kozłowski S.,
Zrównoważony
rozwój- program
na jutro,

2008.
okładka Kraszewski A.,
Iwaszkiewicz H.,
Każdy uczeń wie,
co robić z ZSEE.
Program edukacyjny
dla uczniów klas piątych
szkół podstawowych.
okładka Kubik I., Kwiecińska G.,
Ulanik M.,
Podaj wodzie
pomocną dłoń,

Kraków 1998.
okładka Kurek L.,
Możliwości
oddziaływania
samorządu na jakość
powietrza.
Przykład Poznania,

Poznań 2005.
okładka Lack A., Evans D.,
Biologia roślin.
Krótkie wykłady,

Warszawa 2005.
okładka Lasy Państwowe.
Raport roczny

2001.
okładka Lebda R., Oleszczuk P.,
Odpady komunalne
i ich zagospodarowanie,

Lublin 2002.
okładka Leśnictwo
stymulatorem
rozwoju regionalnego,

red. Ratajczak E.,
Warszawa 2007.
okładka Łagowska M.,
Łagowski J.,
Jak gospodarować,
aby nie szkodzić sobie,
innym i środowisku,

Kielce 1995, szt.2.
okładka Machnik A.,
Miedzińska I.,
Rymaniak J.,
Możliwości wykorzystania
zasobów naturalnych
i kulturowych
„Doliny Wełny”,

Poznań 2008- 2szt.
okładka Machnik A.,
Rozwój działalności
agroturystycznej
w gospodarstwach
rolnych,

Poznań 2008- 2 szt.
okładka Machnik A.,
Miedzińska I.,
Turystyka na obszarach
wiejskich LGD
„Dolina Wełny”.
Strategie rozwoju,

Poznań 2008, 2 szt.
okładka Mackenzie A., Ball A.,
Virdee S.,
Ekologia. Krótkie
wykłady,

Warszawa 2002.
okładka Matczak P.,
Problemy Ekologiczne
jako problemy s
połeczne,

Poznań 2000.
okładka Matuszkiewicz J.M.,
Zespoły leśne
Polski,

Warszawa 2005.
okładka Metody aktywnej
edukacji ekologicznej
w Wielkopolsce,

praca zbiorowa,
Poznań 2003.
okładka Moje środowisko.
Bliżej Europy,
Program Europejskiej
Edukacji Ekologicznej.
okładka Morsztyn D.,
Edukacja ekologiczna
w szkole. Propozycje
programowe,

Suwałki 1995.
okładka Nazimek D.,
Człowiek i jego
technologie,

Lublin 2003.
okładka Nazimek D.,
Ewolucja materii,
ewolucja środowiska,

Lublin 2001.
okładka Nicklin J.,
Graeme- Cook K.,
Paget T.,
Mikrobiologia. Krótkie
wykłady,

Warszawa 2000.
okładka Nierzwicki W.,
Zarządzanie
środowiskowe,

Warszawa 2006. 
okładka Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej…,

red. Falencka-
Jabłoński M.,
Warszawa 2005.
okładka Olszewski S.,
Uzdatnianie wody.
Poradnik,

Bydgoszcz 2000.
okładka Paluch J.,
Zagadka skrzyżowania
rzek Wełny i Nielby
w Wągrowcu,

Wągrowiec 2004 – 3szt.
okładka Parki narodowe
świata,

red. Gaweł Ł.,
Kraków 2003.
okładka Pawlaczyk- Szpilowa M., Biologia i ekologia,
Wrocław 1997.
okładka Pawlak Z.,
Ochrona środowiska
dla ekonomistów
,
Poznań 2002.
okładka Plenzer A.,
Przyroda chroniona
w województwie
wielkopolskim,

Poznań.
okładka Pocgaj M., Rut A.,
Wierzby wielkopolskie,
Poznań 2003, szt.3.
okładka Podgórski A.,
Łuszczak E.,
Podręcznik młodego
ekologa,

Koszalin 2001.
okładka Polityka- ekologia-
kultura. Społeczne
przesłanki i przejawy
kryzysu ekologicznego,

red. Papuziński A.,
Bydgoszcz 2000.
okładka Polskie parki
narodowe,

red. Włodarczyk-Gil K.,
Strzecha M.,
Warszawa 2007.
okładka Polskie parki
narodowe i nie tylko…
,
red. Kowalik
T., Świątkowski
P., Cieślik T.,
Warszawa 1996.
okładka Ptaki Europy,
red. Mitchell D.,
Warszawa 1997.
okładka Ptaki wodne.
okładka Pullin A. S.,
Biologiczne podstawy
ochrony przyrody,

Warszawa 2005.
okładka Radecki W.,
Ochrona środowiska.
Suplement,

Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne
okładka Regiony Polski,
red. Włodarczyk-
Gil K., Walkiewicz P.,
Warszawa 2007.
okładka Renaturyzacja
obiektów
przyrodniczych.
Aspekty ekologiczne
i gospodarcze,

red. Michalczyk Z.,
Lublin 2000.
okładka Richert M.,
Ochrona środowiska
w działalności
inwestycyjnej
i gospodarczej.
Wymagania procedury wdrażanie,

Gdańsk 2002.
okładka Rosik- Dulewska Cz.,
Podstawy gospodarki odpadami,
Warszawa, 2002.
okładka Rymaniak J.,
Możliwości i kierunki
promocji zasobów
naturalnych na
terenie wdrażania
ZSROW „Dolina Wełny”,

Poznań 2008- 2 szt.
okładka Skoczkowski T.,
Mazurkiewicz M.,
Promowanie
zrównoważonej
polityki energetycznej,

Warszawa 2005.
okładka Soida D.,
Bądź Mistrzem-
Przyjacielem, czyli
edukacja ekologiczna
na wesoło,

Kraków 1996. 
okładka Soida D.,
Jak z klocków
edukację budować.
Zasady i techniki
edukacji ekologicznej

Kraków 1996.
okładka Spotkania z przyrodą.
Zwierzęta. Zwierzęta
/
Warszawa 1998.
okładka Spotkania z przyrodą.
Zwierzęta. Rośliny.

Warszawa 1998.
okładka

Stępczak K.,
Ochrona i kształtowanie
środowiska,

Warszawa.

okładka Stoczkiewicz M.,
Prawa konsumentów
w kontekście ochrony
środowiska.
okładka Streżyńska A.,
Ochrona Środowiska
w Polsce na Tle
Regulacji Europejskich
Gospodarka Odpadam,

Warszawa 2000.
okładka Swarz D.,
Odpady i opakowania
a środowisko
naturalne,

1995.
okładka Szewczyk R.,
Krajobrazy Polski.
Najpiękniejsze góry,

Poznań- szt. 2.
okładka Śleszyński J.,
Ekonomiczne Problemy
Ochrony Środowiska,

Warszawa 2000.
okładka Trząski L.,
Słownik biologiczny,
Katowice 2005.
okładka Tyralska- Wojtycza E.,
„Zielona szkoła”-
poznaj swoje środowisko,

Kraków 2001.
okładka Umiński T.,
Ekologia Środowisko
Przyroda,

Warszawa 1999- 2szt.
okładka Walkiewicz W.,
Eko- unijna pozycja
Polski,

Wrocław 2003.
okładka Walter C., Hopkin S.,
Sibly R.,
Podstawy
ekotoksykologii,

Warszawa 2002- szt.2.
okładka Weiner J.,
Technika pisania
i prezentowania
przyrodniczych prac
naukowych,

Warszawa 2005.
okładka Weiner J.,
Życie i ewolucja
biosfer. Podręcznik
ekologii ogólnej,

Warszawa 2005.
okładka Wszystkie odcienie
zieleni. Lasy i gospodarka leśna Regionalnej
Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Pile.
okładka Wypychowska D.,
Szymoński P.,
Park Narodowy
„Ujście Warty”.
okładka Zeszyty Edukacji
Środowiskowej 3 szt.
okładka Zimny H.,
Ekologia ogólna,
Warszawa 2002.
okładka Znaniecki P.,
Zielone znaki,
czyli jak wybrać
produkty przyjazne środowisku…
okładka Zwierzęta Polski,
red. Włodarczyk- Gil K.,
Bożedajek A.,
Warszawa 2007.
okładka Żywienie człowieka.
Podstawy nauki
o żywieniu, tom I,

red. Gawędki J.,
Hryniewiecki L,
Warszawa 2005.
okładka Żywienie człowieka
zdrowego i chorego,
tom II,

red. Hasik J., Gawędki J.,
Warszawa 2005.
okładka 100 parków narodowych
świata. Przewodnik po
parkach narodowych
wszystkich kontynentów.
okładka Grodzińska- Jurczak M.,
Tarabuła M.,
Co każdy uczeń o śmieciach
wiedzieć powinien,

Kraków 2002, szt.3.
okładka Pakiet edukacyjny
WODA- ROEE Kraków